Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Επιλεγμένα

Απόδειξη ανακλαστικής ιδιότητας Παραβολής

Τελευταίες αναρτήσεις

mathematics vs statistics

A fresh math perspective opens new possibilities for computational chemistry -- ScienceDaily

Maths: why many great discoveries would be impossible without it

Microsoft Word - math09secondary.doc - stds_computer_math.pdf

There’s a mathematical formula for choosing the fastest queue, and the intuitive choice is often not the best

Mathematicians Are Overselling the Idea That "Math Is Everywhere" - Scientific American Blog Network

Mathematicians Are Overselling the Idea That "Math Is Everywhere" - Scientific American Blog Network

Maths in a minute: Cellular automata | plus.maths.org Παιχνίδι

Why big-data analysis of police activity is inherently biased - Salon.com

Mathematical Model Reveals the Patterns of How Innovations Arise - MIT Technology Review